Hotline: 0919 658 994 - 0965 416 994 - 0903 975 084 - info@quatdaiphong.com

Thông gió nhà xưởng

0

Đặt hàng vui lòng liên hệ

☏ 028 625 2410

  • Chi tiết :

Phương pháp này giống như phương pháp thông gió tự nhiên, nhưng khác ở chỗ thay vì đặt lam gió ta đặt quạt hút trên tường. Ở phía đối diện ta đặt những lam gió có lưới lọc bụi hoặc tấm lọc công nghệ để lấy gió bên ngoài vào. Khi quạt hút gió hoạt động thì sẽ tạo ra sự chênh áp bên trong xưởng, gió tươi bên ngoài sẽ tự động tràng vào để thay thế lượng khí thải hút ra.

Tính toán lưu lượng hút ra để chọn quạt thích hợp
Theo TCVN mỗi người cần tối thiểu  20 m3 không khí trong 1 giờ .Lưu lượng cần thông gió = số người x 20m3.
Tính số người trên m2 sàn  =  Diện tích / 0,7 người /m2 sàn.
Ví dụta có diện tích nhà xưởng là : S = 1000 m2
Số người phân bố : 1.428 người
Lưu lượng thông gió : Vt = 1428 x 20 = 28,560 m3/h
Ta chọn quạt hút công nghiệp DAIWIN : QDW – 1220